Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Ausgeliefert! Ενοικιαζόμενοι Εργαζόμενοι στην Amazon1 σχόλιο:

  1. Από το 19:00 περίπου παρουσιάζεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας της υπηρεσίας security και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.