Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Αυτοπροσδιορισμός


Πρόθεση μας είναι η προώθηση του μαρξισμού-λενινισμού σε θεωρητικό (διαλεκτικός υλισμός) και πρακτικό (ταξική πάλη) επίπεδο, των οποίων επιπέδων η διαλεκτική ενότητα είναι ταυτοχρόνως προϋπόθεση και σκοπός. Αγωνιζόμαστε επομένως θεωρητικά και πρακτικά ενάντια στην αστική ιδεολογία και πρακτική, καθώς και σε όλες τις εκφάνσεις του ρεφορμισμού-ρεβιζιονισμού. Τοποθετούμαστε απέναντι σε όλες τις δεξιές και αριστερές παρεκκλίσεις, τις οποίες θεωρούμε ως θεωρητική-ιδεολογική αιτία της αποδυνάμωσης της ταξικής συνείδησης του εργατικού κινήματος και της δράσης των κομμουνιστικών κομμάτων. Παρότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε καλόβουλες και σύμμαχες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις, δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε σκληρή κριτική σε όλες τις τάσεις που εμφανίζονται υπό τον μανδύα της «αριστεράς», αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύουν συνειδητά ή ασυνείδητα θεωρητικά ή πρακτικά την ταξική πάλη του προλεταριάτου. Γι’ αυτόν τον λόγο αποστασιοποιούμαστε από την λεγόμενη «Αριστερά» όχι από «σεχταριστική» διάθεση, αλλά ακριβώς για τον αντίθετο λόγο, διότι πιστεύουμε ότι η ενότητα της εργατικής τάξης μπορεί να αποκατασταθεί μόνον μέσα από την θεωρητική και πολιτική αποκατάσταση του μαρξισμού-λενινισμού και της κομμουνιστικής προοπτικής.
Όσον αφορά την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, δεδηλωμένος σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε με τις περιορισμένες δυνάμεις μας στο έργο της συκρότησης της Λαϊκής Συμμαχίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο σχέδιο προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το 19ο Συνέδριο του Κομματος. Πρόκειται για μια υποστήριξη της πολιτικής του ΚΚΕ που προέρχεται από (στρατευμένους) φίλους του Κόμματος. Δεν αποτελούμε πολιτικό όργανο του Κόμματος και συνεπώς το Κομμα δεν ευθύνεται για τις θέσεις που εκπροσωπούνται στον παρόντα ιστότοπο. Δεχόμαστε ευχαρίστως κριτική που προέρχεται από το ίδιο το Κόμμα ή από προσκείμενες δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε παρεμηνείες των προθέσεων και των πράξεων του.
Ο ιστότοπος αυτός εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των κομμουνιστικών δυνάμεων για μεγαλύτερη επίδραση στο διαδύκτιο. Γι’ αυτόν τον λόγο θα επιδιώξουμε την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους ιστότοπους, ακόμα και αν οι απόψεις μας διαφέρουν σε συγκεκριμένα σημεία. Ένα τέτοιο διαδικτυακό στρατευμένο μέτωπο δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό ούτε να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του μέσου που μετέρχεται. Στόχος είναι η συγκρότηση πραγματικού πολιτικού ταξικού μετώπου και η ενίσχυση της πολιτικής στράτευσης μέσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες. Η ταξική πάλη διαχέεται σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας, αλλά πρέπει να εξωτερικευθεί σε υλική συγκεκριμένη αντικειμενοποιημένη πράξη. Μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αυτοκριτικής πρέπει επομένως να αποφευχθεί η φετιχοποίηση της θεωρίας και του ηλεκτρονικού μέσου που χρησιμοποιούμε.
Τα θέματα μας θα είναι φιλοσοφικά, ιστορικά, πολιτικά και οικονομικά. Δεν επιθυμούμε μια θεωρία αποκομμένη από την πράξη και τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά ούτε έναν ακτιβισμό χωρίς θεωρία και αναφορά στην ιστορία και την θεωρία. Είμαστε ενάντια στον οικονομικό φαταλισμό και το μηχανιστικό οικονομισμό, αλλά και ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια να αποκοπεί η πολιτική από την οικονομία. Η σφαίρα της αναπαραγωγής είναι η υλική βάση της κοινωνίας και διαπερνά όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Η κοινωνία συγκροτείται ως ολότητα στο επίπεδο της οικονομίας, δηλαδή της παραγωγής. Η ταξική πάλη είναι το πολιτικό στοιχείο που διαπερνά την οικονομική δομή. Πίσω από τις αντικειμενοποιημένες παραγωγικές σχέσεις βρίσκονται τα πραγματικά υλικά πολιτικά υποκείμενα: οι τάξεις.
Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εργατικό ελληνικό κίνημα, διατηρούμε σταθερά έναν διεθνιστικό προσανατολισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάγουμε το ελληνικό πρόβλημα στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά θεωρώντας το μέρος του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, επιδιώκουμε την συνεργασία με τις κομμουνιστικές δυνάμεις και το εργατικό κίνημα των άλλων χωρών. Η απουσία μιας ισχυρής συμπαγούς Κομμουνιστικής Διεθνούς αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην οργάνωση και τον συντονισμό του παγκόσμιου εργατικού κινήματος και την διαμόρφωση μιας πραγματικά διεθνούς κομμουνιστικής πολιτικής. Αποτελεί επομένως καθοριστικό στόχο η ανασύσταση και αναδιοργάνωση της διεθνούς συνεργασίας. Μέσω αυτής θα καταστεί δυνατή η χάραξη παγκόσμιας στρατηγικής των Κομμουνιστών, η οποία είναι απαραίτητη υστέρα από την νίκη της αντεπανάστασης και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Αποτελεί τον μοναδικό τρόπο υπέρβασης της αφηρημένης διεθνούς αλληλεγγύης και ανασύστασης μιας συγκεκριμένης πολιτικής διεθνούς και συντονισμένου αγώνα του προλεταριάτου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.