Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Lenin Reloaded: Ο Ψυχρός Πόλεμος και το Congress for Cultural Free...

Lenin Reloaded: Ο Ψυχρός Πόλεμος και το Congress for Cultural Free...: Sidney Hook, Norman Podhoretz, Hans J. Morgenthau και H. Stuart Hughes, 1961 Μια ιδεολογία ικανή να ανταγωνιστεί τον κομμουνισμό ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.