Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Fadomduck2: Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όσο το επιτρέπει η...

Fadomduck2: Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όσο το επιτρέπει η...: Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όσο το επιτρέπει η κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.