Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Οικοδόμος: Eλληνικά blogs και σελίδες facebook ζητάνε την απε...Οικοδόμος: Eλληνικά blogs και σελίδες facebook ζητάνε την απε...: Κατά  την διάρκεια της επίσκεψης στην χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου μήνα αντιπροσωπείας του τμήματος Ευρώπης του Κουβ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.