Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Ενεργειακός Χάρτης της ΕΕ για το 2050: Νέα μέσα και πηγές για την κερδοφορία των μονοπωλίωνΗ Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου (A7-0035/2013 - 7/2/2013) σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050»- COM (2011) 885 - που φιλοδοξεί να θέσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική των μονοπωλίων με ορίζοντα το 2050, πασχίζει μάταια να βάλει χαλινάρι στην αναρχία της καπιταλιστικής ανάπτυξης και στον τομέα των ενεργειακών αναγκών.

Η Έκθεση, που εγκρίθηκε σήμερα Πέμπτη από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με 377 ψήφους υπέρ και 195 κατά, αντικατοπτρίζει τις σφοδρές ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσειςστο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και σε σχέση με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, κυρίως ΗΠΑ - Ρωσία, και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών ομίλων μεταξύ τους.

Η ΕΕ αξιοποιεί ως πρόσχημα την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για να προωθήσει νέες τεχνολογίες και μορφές ενέργειας, που αποτελούν πεδία μεγάλης κερδοφορίας των μονοπωλιακών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα και στις συναφείς με αυτόν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια:

1. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ.

2. Η στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

3. Η Ενεργειακή Απόδοση.

Βασικό στοιχείο που προωθεί με απαιτητικότητα η Έκθεση είναι η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ μέχρι το 2014.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να χαράξει - με βάση την κατάστρωση κάποιων εναλλακτικών σεναρίων και προβλέψεων - ένα «Χάρτη Πορείας» με τις κεντρικές κατευθύνσεις για ένα νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο της ΕΕ, με ορίζοντα το 2050 και σταθμούς το 2020 και το 2030. Η Έκθεση καθώς και η Επιτροπή θεωρούν ότι στην ΕΕ οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου υπερέχουν τεχνολογικά των μονοπωλίων άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων και δυναμικά ανερχόμενων καπιταλιστικών οικονομιών και, επομένως, διαθέτουν πλεονέκτημα στον παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό.

Τα βασικά σημεία του «Χάρτη»

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν για το κεφάλαιο πεδίο υψηλής κερδοφορίας και μάλιστα σε έναν κλάδο έντασης κεφαλαίου και όχι εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Έκθεση προτείνει τη συνέχιση της πολιτικής κρατικής και ευρωενωσιακής στήριξης (με χρήματα που ληστεύουν η ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις από το λαϊκό εισόδημα) των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με επιδοτήσεις κλπ., μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών που θα κάνουν δυνατή τη μαζική παραγωγή από συστήματα μικρής κλίμακας (που είναι σήμερα) σε συστήματα μεγάλης κλίμακας.

Στόχος είναι οι ΑΠΕ να κατέχουν το 2030 μερίδιο 30% περίπου της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης και το 2050 το 55%. Στην ίδια κατεύθυνση, η Έκθεση προτείνει ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, προσαρμοσμένη σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ακόμη περισσότερα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας η ΕΕ και τα κράτη - μέλη, πάλι με δημόσιο χρήμα, την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής (π.χ. τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα, διασυνοριακές υποδομές, όπως το γνωστό πρόγραμμα «Helios» - Ήλιος στην Ελλάδα για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από τη ΝΑ Ευρώπη στην Κεντρική, έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.).

Δεύτερο πεδίο κερδοφορίας αποτελούν τα έργα ενεργειακής απόδοσης. Και εδώ πρόκειται για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, με πρόσχημα το στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια το 2050 κατά 80% σε σχέση με το 2010, προωθείται μεγάλο φαγοπότι για τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την ανακαίνιση των κτιρίων σε μαζική κλίμακα.

Τρίτο κεντρικό στοιχείο της Έκθεσης είναι η ενεργειακή ασφάλεια, με συστάσεις για τη διαφοροποίηση της προμήθειας των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της. Εδώ εκδηλώνονται οι ανταγωνισμοί τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ, όσο και με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Η Έκθεση, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να συμβιβάσει τις συγκρούσεις που μαίνονται. Σε ένα σημείο μιλάει για την αναγκαιότητα του αγωγού «Nabucco», ενώ σε άλλη παράγραφο θέτει στρατηγικό στόχο την κατασκευή του Νότιου Διαδρόμου («South Stream») για την κάλυψη του 10-20% περίπου των αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο.

Οι αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις της Ανακοίνωσης της Επιτροπής και της σχετικής Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου αντανακλούν τη διαπάλη ΕΕ - ΗΠΑ - Ρωσίας και τις διαφορετικές επιλογές του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου σε σχέση με τα μονοπώλια που εκπροσωπούν. Η ενεργειακή ασφάλεια χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για τη δρομολόγηση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της ΕΕ στις γειτονικές της, αλλά και σε άλλες χώρες. Η Έκθεση ζητάει από την ΕΕ στις ενεργειακές της σχέσεις να ευνοεί χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης «που συμμερίζονται και στηρίζουν τις αξίες της ΕΕ».

Τέλος, η Έκθεση περιλαμβάνει σημεία που απηχούν τους σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης, για το υγροποιημένο αέριο και τους δρόμους μεταφοράς του από τη ΝΑ Μεσόγειο (παρ. 48), για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο, για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και τους κινδύνους συγκρούσεων στην περιοχή (παρ. 76, 77).

Οι πηγές Ενέργειας λαϊκή περιουσία

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την Έκθεση, επειδή εξυπηρετεί τους στρατηγικούς σχεδιασμούς για την ενεργειακή πολιτική με γνώμονα τα συμφέροντα της ΕΕ και του μονοπωλιακού κεφαλαίου, που είναι άκρως επικίνδυνα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Οι σχεδιασμοί αυτοί εγκυμονούν αυξημένους κινδύνους για γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή και άμεση εμπλοκή της Ελλάδας. Οι επενδύσεις - που πάλι θα γίνουν με χρήματα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων - δεν πρόκειται να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ τα μονοπώλια θα συνεχίσουν να επιδοτούνται από την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος. Για το λαό, η Ενέργεια από κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να είναι θα γίνει ακόμη πιο απρόσιτη, προκειμένου να θησαυρίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο μια επιλογή: Να δυναμώσουν την πάλη τους για να ανατρέψουν την πολιτική και την εξουσία των μονοπωλίων, της ΕΕ, ώστε η Ενέργεια και τα άλλα μέσα παραγωγής να αξιοποιηθούν από τη λαϊκή εξουσία για την ευημερία της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.