Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Αυστρίας-Δέκα θέσεις για το χαρακτήρα, τη λειτουργία και τη σημασία του Κομμουνιστικού Κόμματος


Δέκα θέσεις για το χαρακτήρα, τη λειτουργία και τη σημασία του Κομμουνιστικού Κόμματος
Μετάφραση: Moritz Erhardt

Κείμενο συμβολής της Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας Αυστρίας στην 33η θεωρητική-πολιτική διάσκεψη του ΚΚ Βοημίας-Μοραβίας, με θέμα «Σύγχρονοι προβληματισμοί γύρω από τη ταυτότητα του Κομμουνιστικού Κινήματος» (Πράγα, 3/11/2012)

Μετά την ήττα του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και στην Ευρώπη το κομμουνιστικό κίνημα βρίσκεται σε πολλές χώρες σε κρίση, η οποία είναι εκτός των άλλων και κρίση ταυτότητας. Κάποια πρώην κομμουνιστικά κόμματα διαχύθηκαν ή μετασχηματίστηκαν σε σοσιαλδημοκρατικά. Άλλα κόμματα και οργανώσεις παλεύουν για μια ανανέωση της κομμουνιστικής ταυτότητας, για να συνεχίσει να υπάρχει και να ξεκινήσει μια νέα ανοδική πορεία το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Η Οργάνωσή μας, η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Αυστρίας, ανήκει σ’ αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Κωδικοποιούμε λοιπόν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός Κομμουνιστικού Κόμματος στις ακόλουθες 10 θέσεις:

1. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη είναι η καταπιεσμένη τάξη στο καπιταλισμό, ενώ είναι η μόνη επαναστατική τάξη. Η ιστορική της αποστολή βρίσκεται στο ξεπέρασμα του καπιταλισμού και στην εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Για να το πετύχει αυτό είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί, να κινητοποιηθεί, να αποκτήσει ταξική συνείδηση, να οργανωθεί. Εργαλείο γι αυτό το σκοπό είναι το κομμουνιστικό κόμμα, ως αυτοτελής οργάνωση του πιο πρωτοπόρου τμήματος της εργατικής τάξης.

2. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα αντικαπιταλιστικό. Στρατηγικός του στόχος είναι η ανατροπή του καπιταλισμού. Αυτός πραγματοποιείται με τη σοσιαλιστική επανάσταση, η οποία σημαίνει το πέρασμα της εξουσίας στην οργανωμένη εργατική τάξη. Η εξουσία αυτή χρησιμοποιείται, ώστε η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής να γίνει κοινωνική. Με την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, τη διάλυση των ταξικών διαφορών και τη κεντρικά σχεδιασμένη ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας και κοινωνίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην αταξική κοινωνία, στο κομμουνισμό.

3. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα επαναστατικό, κόμμα ταξικών αγώνων. Κατέχει όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει αυτός ο αγώνας, τον οποίο διεξάγει σχεδιασμένα σε πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό επίπεδο. Απορρίπτει την ιδέα του ρεφορμισμού, το σταδιακό μετασχηματισμό του καπιταλισμού σε σοσιαλισμό. Παρ’ όλα αυτά παλεύει για θετικές επιμέρους κατακτήσεις στο καπιταλισμό, τις οποίες βλέπει σαν νέα εφαλτήρια για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Η κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης είναι η σοσιαλιστική επανάσταση της εργατικής τάξης.

4. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα αντιιμπεριαλιστικό. Το παγκόσμιο σύστημα του ιμπεριαλισμού χωρίζει το πλανήτη σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις κι εξαρτημένες χώρες, με τις πρώτες να καταπιέζουν και να εκμεταλλεύονται τις δεύτερες. Το κομμουνιστικό κόμμα υπερασπίζεται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών, τους αγώνες ενάντια στην ιμπεριαλιστική και νεοαποικιακή σκλαβιά, κινητοποιείται για την εθνική ανεξαρτησία και υποστηρίζει τα αντιιμπεριαλιστικά απελευθερωτικά κινήματα. Αντιπαλεύει κάθε εθνικό ιμπεριαλισμό, είτε πρόκειται για τον αμερικάνικο είτε για τις δυνάμεις που έχουν συνασπιστεί στην ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα διεθνιστικό. Είναι τμήμα του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος, συνδράμει μέσω του αγώνα του σε εθνικό επίπεδο για ανατροπή του καπιταλισμού σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα. Φροντίζει για τη συντροφική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα άλλων χωρών. Είναι αλληλέγγυο στα υπάρχοντα σοσιαλιστικά κράτη.

6. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα αντιφασιστικό. Αντιπαλεύει αποφασιστικά το φασισμό, είτε αυτός εκδηλώνεται με τη μορφή φασιστικών οργανώσεων είτε παίρνει τη μορφή εκφασισμού του κρατικού μηχανισμού. Υπογραμμίζει το χαρακτήρα του φασισμού σαν μία ιδιαίτερη μορφή κυριαρχίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου, σαν ανοιχτή και τρομοκρατική δικτατορία των πιο αντιδραστικών και επιθετικών τμημάτων του μονοπωλιακού και χρηματιστικού κεφαλαίου.

7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Οι εσωτερικές του αρχές οργάνωσης-λειτουργίας βασίζονται στο Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό. Βασίζεται δηλαδή στις αρχές της Δημοκρατίας, της κεντρικής Διεύθυνσης, του Ελέγχου, της Ενότητας, της Πειθαρχίας, της Συλλογικότητας, της Υπευθυνότητας, της Κριτικής και Αυτοκριτικής.

8. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα Μαρξιστικό-Λενινιστικό. Το σύνολο της δραστηριότητας του κομμουνιστικού κόμματος βασίζεται στις θεωρητικές διαπιστώσεις του Μάρξ-Ένγκελς-Λένιν, καθώς και σε αυτές άλλων θεωρητικών του Μαρξισμού-Λενινισμού. Πάνω σε αυτές πατούν οι αναλύσεις, οι προγραμματικές επεξεργασίες και οι στρατηγική του κομμουνιστικού κόμματος. Είναι καθήκον του κόμματος η εφαρμογή του Μαρξισμού-Λενινισμού, η δημιουργική παραπέρα εξέλιξή του, η υπεράσπισή του ενάντια σε προσπάθειες αναθεωρητισμού και «αριστερού ριζοσπαστισμού».

9. Το Κομουνιστικό Κόμμα έχει παρελθόν. Στέκεται και αντλεί γνώση από τις καλύτερες παραδώσεις του επαναστατικού και μαρξιστικού εργατικού κινήματος, την Ένωση των Κομμουνιστών, τη Διεθνή των Εργατών, τη πρώτη περίοδο της 2ης Διεθνούς, τη Κομμουνιστική Διεθνή. Αναγνωρίζει το θετικό ρόλο και την ιστορική σημασία του σοσιαλισμού που αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα στην ΕΣΣΔ και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη κριτικής εξέτασής του. Καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα για το παρόν, διατηρώντας τα θετικά και μαθαίνοντας από τα λάθη.

10. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα του μέλλοντος. Η ύπαρξη αυτοτελούς κομμουνιστικού κόμματος είναι κεντρικής σημασίας για το επαναστατικό εργατικό κίνημα. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να αντιπαλέψει κανείς αποτελεσματικά και να νικήσει το καταστροφικό καπιταλισμό. Είναι μια αναγκαιότητα, προκειμένου η ανθρωπότητα να ζήσει ένα μέλλον, στο οποίο θα υπάρχει θετική απάντηση στο ερώτημα: Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα.

Συνοψίζοντας: Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα επαναστατικό, αντιιμπεριαλιστικό, μάχιμο κόμμα της εργατικής τάξης, βασισμένο στις αρχές του Μαρξισμού Λενινισμού.

Ένα τέτοιο κόμμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Αυστρία. Ούτε το Σοσιαλιστικό Κόμμα Αυστρίας (SPÖ), η ηγεσία του οποίου εδώ και 100 χρόνια έχει περάσει στη πλευρά του κεφαλαίου και της αντεπανάστασης, ούτε το αυτοαποκαλούμενο και εν μέρει αντιμαρξιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας (KPÖ) εκπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ούτε και θέλουν να τις εκπληρώσουν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους.

Όμως για μας δημιουργείται λόγω αυτού η υποχρέωση, να δουλέψουμε για την επανίδρυση ενός τέτοιου κόμματος. Η οργάνωσή μας, η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Αυστρίας, το πράττει αυτό ήδη εδώ και εφτά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες προχωρήσαμε και συγκεκριμένα βήματα, ώστε να δημιουργήσουμε στην Αυστρία ένα νέο επαναστατικό, μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα της Εργατικής Τάξης, γεγονός που θα γίνει πραγματικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία άρα δε θα μπορέσει δυστυχώς να λάβει μέρος στην επόμενη θεωρητική-πολιτική διάσκεψη της Πράγας. Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε, πως στη θέση της θα παραβρίσκεται ένα νέο επαναστατικό Εργατικό Κόμμα από την Αυστρία, που θα έχει ξεκάθαρη κομμουνιστική ταυτότητα, όποιο κι αν είναι το όνομά που θα φέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια δεν δημοσιεύονται. Δεν δημοσιεύονται σχόλια τα οποία θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνονται στην δική μας αντίληψη διαλόγου. Δεν γίνεται αποδεκτός αντικομμουνιστικός, φασιστικός, ρατσιστικός οχετός, καθώς και σχόλια προβοκατόρικου χαρακτήρα κάθε είδους. Οι διαχειριστές θεωρούν δικαίωμά τους την διαγραφή ή μη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου κατά την κρίση τους και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω εξηγήσεων.